Nieuws

(Dit is de categorie 'De schoenmaker heeft gaten in zijn eigen schoenen'. Ik loop hier hopeloos mee achter.)

Doorkijkborden ondersteunen communicatie

CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld als een handig hulpmiddel om de communicatie in stand te houden en te bevorderen met mensen die niet of moeilijk kunnen praten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis na een operatie, of door een ziekte of een beperking. De borden helpen bij gesprekken, onder meer over pijn en pijnbeleving, emoties, medische onderwerpen, zorg, verzorging en contact. De gespreksonderwerpen zijn verdeeld in blokken met vier begrippen, zodat de niet-sprekende patiënt met behulp van blikrichting en oogbewegingen (links - rechts - boven - onder) de onderwerpen kan aangeven. De gesprekspartner kan door een kijkgat de oogbeweging volgen en aan zijn kant van het bord aflezen waarnaar de patiënt kijkt.

 • CFE-Groep – Medische communicatieborden
 • CFE-Groep – Medische communicatieborden
 • CFE-Groep – Medische communicatieborden
 • CFE-Groep – Medische communicatieborden

Oplossingen voor mensen met een communicatieve beperking

Time-TotemCFE-Groep is een bedrijf dat kinderen en volwassenen met een communicatieve beperking wil ondersteunen in hun zelfstandigheid en daarmee de kwaliteit van hun leven wil helpen verbeteren. Daarvoor biedt CFE-Groep oplossingen die bestaan uit een combinatie van zorginhoudelijke begeleiding en technologie, dankzij een brede ervaring in het werken met mensen met een beperking en het analyseren van hun mogelijkheden.

Time-Totem

Het eerste produkt dat CFE-Groep op de markt bracht is Time-Totem, een programmeerbaar planningssysteem voor mensen die moeite hebben met de verschillende begrippen voor tijd, met het structureren en overzien van hun dagindeling en met het maken van overgangen tussen verschillende activiteiten.

Door tijdstip en duur van een geplande activiteit visueel te maken, helpt Time-Totem de gebruikers bij het koppelen van een activiteit aan een tijdstip en aan een tijdsduur. Dat vergroot hun zelfstandigheid en vermindert het aantal directe begeleidingsuren.

 • CFE-Groep – Logo
 • CFE-Groep – Logo
 • CFE-Groep – Website
 • CFE-Groep – Visitekaartje

Website: www.cfe-groep.nl

Trainingen voor de VG-zorgsector

CAOM is een organisatie die trainingen en andere diensten aanbiedt op het gebied van communicatie met mensen met beperkingen, met als doel de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te brengen. Om dat te realiseren werkt CAOM samen met professionals in de sector die specifieke kennis hebben op het gebied van communicatie met de verschillende doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking. CAOM is een samenwerkingsverband tussen trainers met specifieke kennis en ervaring in deze sector.

 • CAOM – Logo
 • CAOM – Website
 • CAOM – Visitekaartje
 • CAOM – Certificaat deelnemers

Website: www.caom.nl