Oplossingen voor mensen met een communicatieve beperking

Time-TotemCFE-Groep is een bedrijf dat kinderen en volwassenen met een communicatieve beperking wil ondersteunen in hun zelfstandigheid en daarmee de kwaliteit van hun leven wil helpen verbeteren. Daarvoor biedt CFE-Groep oplossingen die bestaan uit een combinatie van zorginhoudelijke begeleiding en technologie, dankzij een brede ervaring in het werken met mensen met een beperking en het analyseren van hun mogelijkheden.

Time-Totem

Het eerste produkt dat CFE-Groep op de markt bracht is Time-Totem, een programmeerbaar planningssysteem voor mensen die moeite hebben met de verschillende begrippen voor tijd, met het structureren en overzien van hun dagindeling en met het maken van overgangen tussen verschillende activiteiten.

Door tijdstip en duur van een geplande activiteit visueel te maken, helpt Time-Totem de gebruikers bij het koppelen van een activiteit aan een tijdstip en aan een tijdsduur. Dat vergroot hun zelfstandigheid en vermindert het aantal directe begeleidingsuren.

  • CFE-Groep – Logo
  • CFE-Groep – Logo
  • CFE-Groep – Website
  • CFE-Groep – Visitekaartje

Website: www.cfe-groep.nl